حضور در نخستین نمایشگاه صنعت بومی سایبری

اولین نمایشگاه صنعت بومی سایبری تاریخ ۹۲/۹/۲۳ لغایت ۹۲/۹/۲۸ در محل صاایران برگزار شد.

شرکت دانش بنیان ژرف پویان توس با محصولات روتر بومی ژرف و سامانه نظارت شبکه سازمانی ژرف‌کاو در این نمایشگاه حضور داشت.

در این نمایشگاه از ۱۰ محصول بومی در حوزه پدافند سایبری توسط وزیر محترم دفاع رونمایی شد که روتر بومی و امن شرکت دانش بنیان ژرف پویان توس یکی از این ۱۰ محصول بود.

  • ارسال شده در ۱۳۹۲/۹/۳۰ - ۷:۱۰