سناریو تست حملات DoS

حملات DoS به شاخه­‌های متفاوتی تقسیم می­‌شوند که از مهم­ترین آنها می­‌توان به TCP SYN flood و UDP flood اشاره کرد. در این سناریو هر دو حمله را شبیه سازی می­‌کنیم تا توانایی روتر ژرف در مقابل این گونه حملات را مورد سنجش قرار دهیم.