سناریو تست P2P ماژول E1

 

ارتباط روترهای ژرف از طریق پورت E1 برقرار است.

در این سناریوی تست، پورت E1 ژرف کانفیگ می‌شود و ارتباط فقط از طریق E1 برقرار می‌شود .

کانفیگ روتر Zharf1 :

Zharf1 (config)# controller e1 1

Zharf1 (config-e1) # channel-group 1 timeslots 1-31

Zharf1 (config-e1) # exit

Zharf1 (config) # interface serial1/1

Zharf1 (config-if) # ip address local 192.‎168.‎1.‎1 peer 192.‎168.‎1.‎2 net-mask 255.‎255.‎255.‎0

کانفیگ روتر Zharf2 :

Zharf1 (config) # controller e1 1

Zharf1 (config-e1) # channel-group 1 timeslots 1-31

Zharf1 (config-e1) # exit

Zharf1 (config) # interface serial1/ 1

Zharf1 (config-if) # ip address local 192.‎168.‎1.‎2 peer 192.‎168.‎1.‎1 net-mask 255.‎255.‎255.‎0

در نهایت بعد از انجام تنظیمات ذکر شده باید روترها بتوانند ip اینترفیس E1 یکدیگر را ping کنند. به عنوان مثال:

ZHARFBSD9_2# ping 192.‎168.‎1.‎2

PING 192.‎168.‎1.‎2 (192.‎168.‎1.‎2)‎: 56 data bytes

۶۴ bytes from 192.‎168.‎1.‎2: icmp_seq=0 ttl=128 time=1.‎006 ms

۶۴ bytes from 192.‎168.‎1.‎2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.‎330 ms

۶۴ bytes from 192.‎168.‎1.‎2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.‎324 ms

۶۴ bytes from 192.‎168.‎1.‎2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.‎326 ms

۶۴ bytes from 192.‎168.‎1.‎2: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.‎258 ms