پیکربندی سرویس‌های روتر

روترهاي ژرف در كنار قابليت مسيريابي به روشهاي ايستا و پويا، دربرگيرنده قابليت‌ها و سرويس‌هاي كاربردي متعددي در زمينه‌هاي امنيتي و كنترلي مي‌باشد. در این بخش سعی داریم ضمن معرفي هر يك از اين بخشها، روال تنظیم و راه‌اندازي هر يك را نيز از طریق خط فرمان مورد بررسي قرار دهیم.