تنظیمات مسیریابی

مسیریابی در روتر ژرف به دو صورت ایستا و پویا می‌تواند صورت بگیرد. در تنظیمات ایستا، مسیرها به صورت کاملا ثابت به جداول مسیریابی اضافه می‌گردد. در این نوع مسیریابی، مسیرها در صورت تغییر توپولوژی بدون استفاده می‌مانند و باید تنظیمات جدید به صورت دستی ایجاد گردند تا همچنان ارتباطات بین سیستم‌ها برقرار بماند. همان‌طور که پیداست، این مسیریابی در توپولوژی‌های پیچیده و بزرگ و یا با تغییرات متناوب مناسب نمی‌باشد.

در مقابل مسیریابی ایستا، مسیریابی‌های پویا قرار می‌گیرند که کاستی‌های مسیریابی ایستا را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. به این ترتیب در مسیریابی‌های پویا، تنظیمات جدول مسیریابی با تغییر توپولوژی به روز می‌شوند و به این ترتیب با تنظیم اولیه می‌توان در هر زمانی به سیستم‌ها با قابلیت اطمینان بالا دسترسی داشت. در این دسته از مسیریابی، پروتکل‌های مختلفی معرفی و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در ادامه با این دو نوع مسیریابی و چگونگی تنظیم هر یک در روتر ژرف آشنا می‌گردیم.