گواهی‌ها و افتخارات

شرکت ژرف پویان توس در طی دوره فعالیت خود، گواهی‌نامه‌ها و افتخارات زیادی کسب کرده است.

 • عضو مجموعه شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان کشور
 • عضویت در سندیکای صنعت مخابرات ایران
 • عضو سندیکای امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)
 • عضو انجمن همگن صنایع الکترونیک و مکاترونیک خراسان رضوی
 • عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
 • عضویت در انجمن رمز ایران
 • عضویت در نظام ایران کد
 • کسب عنوان کارآفرین برتر در جشنواره کارآفرینی امیرکبیر، استان خراسان
 • کسب پروانه تأسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • کسب مجوز موسسه فناور در زمینه تولید دانش فنی در حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • کسب پروانه پژوهش
 • دارای چندین ثبت اختراع
 • دریافت جایزه ویژه نمایشگاه اختراعات ژنو
 • رونمایی از محصول روتر ژرف به‌عنوان روتر بومی و امن شبکه در اولین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
 • برگزیده شدن محصول روتر بومی ژرف به‌عنوان محصول راهبردی برتر در دومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
 • کسب تأییدیه از آزمایشگاه معتبر اروپایی IXIA برای عملکرد روتر بومی ژرف
 • کسب تأییدیه از آزمایشگاه معتبر دانشگاه صنعتی شریف برای عملکرد روتر بومی ژرف